Om os

Bestående af 2 klubmedlemmer fra hver af de 3 klubber i Silkeborg: Alderslyst Y´s Men´s Club, Balle Y´s Men´s Club og Silkeborg Y´s Men´s Club.

Fællesbyudvalgets formål er at stå for planlægning og afvikling af aktiviteter, der er af en sådan art og størrelse, at de mest hensigtsmæssigt udføres af flere klubber i fællesskab.


Desuden at styrke kammeratskabet på tværs af klubberne, både for dem der arbejder i fællesbyudvalget og for de øvrige klubmedlemmer.


Om os

Udvalget samles nogle gange om året, afhængigt af de forestående opgaver. Det holder normalt møderne i Alderslyst YMC´s genbrugsbygning på Illumsvej.


På billedet ses udvalget til første udvalgsmøde i august 2016. Det er fra venstre formand Arne Braüner, økonomisk ansvarlige Jørgen Kallesen, Elisabeth Brill, Hans Jørgen Brill, Annelise Gamst, næstformand og sekretær Peter Gamst og Henning Kirkfeldt. Oluf (indsat billede) er også med i udvalget, men var forhindret den dag.

Fællesbyudvalget er sammensat af to klubmedlemmer fra hver af de 3 nedenstående klubber.

Blandt aktiviteterne er den omfattende genbrugsvirksomhed på Illumsvej.

Klik på logoet for at komme til klubbens hjemmeside

Blandt aktiviteterne er udbringning af Balle Sogns kirkeblad.

Klik på logoet for at komme til klubbens hjemmeside

Blandt aktiviteterne har været fremstilling af produkter i jern og papir.

Formand for fællesbyudvalget: Hanne Østergaard, telf.: 2294 2652 e-mail: hoost@webspeed.dk

Webmaster for denne hjemmeside: Peter Gamst, telf.: 8684 6733 mob. 2719 8080 e-mail: petergamst59@gmail.com